سوالی دارید؟
تمایل دارید صفحه اینستاگرام کبیر را مشاهده نمایید؟

فرانسوی

خانه ها آموزشی زبان ها
کبیر مسيرهاي متنوعي را براي تسهيل روند ثبت نام شما فراهم نموده است.

 در صورتي که شما تمايل به آغاز مطالعه در زيرشاخه اي از رشته را داريد، مي توانيد با انتخاب قسمت زيرشاخه هاي رشته از منوي موجود در همين صفحه، و سپس با ورود به زيرشاخه مورد نظر خود علاوه بر اين که در مورد زيرشاخه موردنظر اطلاعات جامعي بدست آوريد، در آن زيرشاخه ثبت نام نماييد. روند ثبت نام به اين صورت است که شما پس از ورود مشخصات اوليه خود، زمان مصاحبه اي را رزرو خواهيد کرد و مشاوران مجرب کبیر با بررسي شرايط شما، درست ترين مسير را پيش روي شما قرار خواهند داد. ممکن است برحسب زيرشاخه انتخابي شما، آزمون اوليه از شما گرفته شود، نتايج اين آزمون در سنجش اوليه شما مورد استفاده قرار مي گيرد.

 در صورتي که شما کاملا با شرايط دروس و سرفصل مطالب موردنظرتان آشنايي داريد، مي توانيد با انتخاب قسمت کلاس هاي فعلي از منوي موجود در همين صفحه، و سپس انتخاب درس و زمان مطلوبتان در کلاس ثبت نام نماييد. دقت نماييد، در صورتي که کلاس انتخابي شما پيشنيازهاي علمي براي ثبت نام داشته باشد، ممکن است در مسير ثبت نام، از شما آزمون اوليه اي گرفته شود و يا زمان مصاحبه اي براي شما در نظر گرفته شود، تا مشاوران کبیر پس از بررسي شرايط شما، امکان ثبت نام آگاهانه شما را فراهم نمايند.

 در صورتي که با انتخاب قسمت کلاس هاي فعلي از منوي موجود در همين صفحه، زمان، نحوه برگزاري کلاس، سرفصل مطالب و يا هر مورد ديگري مطلوب شما نيست، شما مي توانيد در زمان مصاحبه، مورد مطلوب خود را درخواست نماييد تا کلاس ويژه با شرايط مطلوب شما فراهم گردد. کبیر متعهد مي شود لباسي برازنده شما ارائه نمايد.

اين موارد تنها سه حالت از مسيرهاي ثبت نام فراهم شده توسط کبیر مي باشد. هر چند مجال تفسير تمام مسيرها وجود ندارد، اما مي توان پروسه کلي ثبت نام را به صورت زير نمايش داد:

kabirapp.com Registeration